Postulaty

Zagadnienie i cele, którymi będziemy się zajmować:

 1. Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia agresji obcego mocarstwa.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy, obowiązki wobec rannych, chorych i rozbitków.
 3. Przeszkolenie dotyczące różnych rodzajów broni oraz kurs strzelecki.
 4. Przeszkolenie z zakresu prawa międzynarodowego.
 5. Informacje dotyczące systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwych zagrożeń.
 6. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego, budowli ochronnych, ich rodzajów i przeznaczenia.
 7. Zasady orientowania się w terenie oraz posługiwania się mapą.
 8. Przeszkolenie dotyczące sposobów alarmowania ludności, sygnałów alarmowych oraz zasad łączności ze służbami.
 9. Przeszkolenie z zasad wykonywania ewakuacji oraz lokalizacji schronów i miejsc zbiórki, szkoła przetrwania i podstawy samoobrony.
 10. Bezpośredni kontakt ze strategicznymi instytucjami.

Wśród instytucji, z którymi chcemy współpracować są:

 1. Ministerstwo Obrony Narodowej
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 4. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP
 5. Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska
 6. Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP
 7. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich
 8. Związek Harcerstwa Polskiego
 9. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 10. Polski Czerwony Krzyż
 11. Organizacje OT w Polsce