Ważne kontakty

Zarządzanie kryzysowe
Telefon alarmowy: 112

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: Wojciech Gola: 91 430 33 60
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe: 91 430 33 82
Zagrożenia naturalne: 91 430 31 13
Systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania: 91 430 33 73
Infrastruktura krytyczna: 91 430 37 33
Bezpieczeństwo i porządek publiczny: 91 430 37 31
Dyżurny: 91 430 33 42, 696 031 168, 800 170 010
Obrona Cywilna: Andrzej Puchalski: 91 430 36 34
Centrum Powiadamiania Ratunkowego: Małgorzata Smolarek: 91 430 37 11
Ratownictwo Medyczne: Irena Stankiewicz: 91 430 32 35