Projekt szkoleniowy “Lekka Piechota Obrony Terytorialnej”

25
Sty
2018
Autor: GN
Na spotkaniu noworocznym Gwardii Narodowej w dniu 05.01.2018 r. rozpoczął się oficjalny nabór chętnych do uczestnictwa w Projekcie Szkoleniowym “Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” – dalej LPOT. Projekt opracowany został przez Stowarzyszenie Obrona Narodowa – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej na podstawie wojskowych programów szkoleniowych. Wdrażany jest od kilku lat przez instruktorów Obrony Terytorialnej w sześciu województwach Polski.
W projekcie uczestniczyć mogą członkowie Gwardii Narodowej, innych organizacji i grup proobronnych oraz osoby indywidualne, które ukończyły 18 lat (preferowane osoby 25+).
Celem szkolenia jest przygotowanie kadry dowódczej i instruktorskiej. Na podstawie listu intencyjnego podpisanego między Stowarzyszeniem Obrona Narodowa a Gwardią Narodową, Gwardia Narodowa uzyskała wyłączność na prowadzenie tego projektu w województwie zachodniopomorskim oraz prawo tworzenia pododdziałów Zachodniopomorskiej Obrony Terytorialnej.  Uczestnictwo w szkoleniu unitarnym i pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego otwiera możliwość szkolenia na poziomie zaawansowanym.
Na koordynatora Projektu LPOT w naszym województwie Komenda Główna Gwardii Narodowej wyznaczyła ppor. rez. Leszka Smykowskiego.
Nabór prowadzony będzie do 31.01.2018 r. O uczestnictwie w projekcie LPOT decyduje indywidualne zgłoszenie osoby chętnej na adres mailowy zot16@wp.pl.  W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, wykształcenie, wykonywany zawód, uprawnienia i ukończone kursy przydatne w działalności proobronnej, adres mailowy i telefon do kontaktu.